menu 若在
分类 若梦 下的文章
2020-12-02|0 条评论
暮色清,暮光明,夜夜声声慢慢吟,怎生独自醒?纷落英,念落英,本自愿随水东行,奈何水无情。
2020-12-02|0 条评论
醉花荫,碧落谷。本自无尘, 何染尘埃苦 。缘自九天凡尘处,情月独华 ,三世相忆否?待花零,凋若舞。过似晨风,风驻听花嘱。长夜难消吾谁 ...
2020-12-02|0 条评论
悠悠踱步暗香惑,许心湖畔醉月卧。闲时彩云岫,静听水东流。兀自空一人,独上万丈仞。漫天凄凉雪,残阳薄似水。
2020-12-02|0 条评论
黄沙飞驼铃声响,前世逝梦中回望。长河落日颂胡杨,悲风白杨几多怅
2020-12-02|0 条评论
桃林初逢,伊捻花相送。憔悴容颜情思种,俗事红尘不懂。凋零流水淙淙,魂归岁月匆匆。前世桃花幻梦,今守三世三生。